Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Gül BORA

gul_ozgecmis

1978 Ceyhan doğumludur. 1996 da Ankara üniversitesi tıp fakültesine girdi. 2003 te Ankara üniversitesi tıp fakültesi genel cerrahi anabilim dalında asistan doktor olarak göreve başladı. Uzmanlığını aldıktan sonra 2008-2009 yıllarında Adıyaman Gölbaşı’nda mecburi hizmet görevinde bulundu.

2010-2012 yıllarında Çankırı’da Özel Karetekin hastanesinde genel cerrahi alanında, 2012-2013 yıllarında İstanbul Medicana Çamlıca hastanesinde böbrek nakli ve diyaliz hastaları için a-v fistül oluşturulması alanlarında çalıştı. 2013 -2014 yıllarında arasında Özel Duygu hastanesinde çalıştı.

Halen Batıkent Medikal Park hastanesinde genel cerrahi uzmanı olarak görev yapmaktadır. Çalışma hayatı boyunca özellikle laparoskopik cerrahiyle ilgili çeşitli kongre ve eğitimlere katıldı. Özellikle obezite cerrahisi, reflü cerrahisi, laparoskopik fıtık gibi kapalı ameliyat teknikleri , vasküler cerrahi ve meme-endokrin cerrahisiyle ilgilenmektedir.

EĞİTİM:

 • ÜNİVERSİTE: ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1996-2002
 • UZMANLIK: ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AB. 2003-2008
 • HALEN İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE ÖĞRETİM GÖREVLİSİDİR.

GÖREV YERLERİ:

 • ADIYAMAN GÖLBAŞI DEVLET HASTANESİ
 • ÇANKIRI ÖZEL KARATEKİN HASTANESİ
 • MEDİCANA ÇAMLICA HOSPİTALS /BÖBREK NAKLİ BİRİMİ
 • ÖZEL DUYGU HASTANESİ
 • MEDİCALPARK BATIKENT HASTANESİ

ÜYE OLUĞU DERNEK VE KURULUŞLAR:

 • TÜRK TABİBLER BİRLİĞİ
 • TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ
 • ULUSAL ENDOSKOPİK LAPAROSKOPİK CERRAHİ DERNEĞİ
 • VASKÜLER CERRAHİ DERNEĞİ
 • ENDOKRİN CERRAHİ DERNEĞİ

İLGİ ALANLARI:

 • ENDOSKOPİK LAPAROSKOPİK CERRAHİ (OBEZİTE VS..)
 • MEME-ENDOKRİN CERRAHİSİ
 • VASKÜLER CERRAHİ
 • KOLOREKTAL CERRAHİ