Mide Fıtığı ve Reflü Cerrahisi

Mide içeriğinin yemek borusuna kaçışı demektir. Gün içinde yenilen gıdalara bağlı olarak bir miktar asit geriye kaçışı zaten olmaktadır.

reflu3

Reflü mide içeriğinin yemek borusuna kaçışı demektir. Gün içinde yenilen gıdalara bağlı olarak bir miktar asit geriye kaçışı zaten olmaktadır. Ancak bu kaçışın sıklığı ve miktarı arttığında ve anatomik bariyerlerin bozulduğu durumlarda mutlak tedavi edilmesi gereken kalıcı reflüden bahsedilir.

Temel mekanizma mide ile yemek borusu arasındaki yalancı kapak mekanizmasının bozulmasıdır. Bu kapak mekanizmasını üç önemli bileşeni vardır. Bunlar diafragma denilen solunum kasının yemek borusu etrafindaki kısmı, mide ile yemek borusu bileşkesindeki dar açı ve yemek borusu alt ucundaki kas tabakası. Bu üç bileşenin bir yada bir kaçında bozulma olduğunda reflüye yol açar. Şişmanlık, gebelik gibi karın içi basıncı artıran durumlar da reflü oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Bu geriye kaçma sebebiyle kişide çeşitli şikayetler ortaya çıkar.

Reflü belirtileri nelerdir?

  • Ağza acı su gelmesi, ekşime, yanma
  • Göğüste yanma- baskı hissi (çoğu zaman kalp hastalıklarıyla karışır)
  • Ses kısıklığı
  • Takılma hissi
  • Ağız kokusu, ağızda metalik tat
  • Kronik faranjit, kronik sinüzit, alerjik astım
reflu2

Tanı:

Tanıda üst gastrointestinal sistem endoskopisi, ph metre, manometre gibi yöntemler kullanılır. En önemlisi hastanın yakınmaları ve bunların medikal tedaviyle gerilemesidir. Endoskopi çoğu zaman tanısaldır. Endoskopide yemek borusu alt ucunda gevşeklik saptanır. Ancak bazı durumlarda hastanın şikayetleri olmasına rağmen endoskopide bu gevşeklik görülemiyebilir. Böyle durumlarda ph metre den faydalanılır. Yemek borusu alt ucunda 24 saatlik asit reflüsü takibini sağlayan bu yöntemle reflünün varlığı, sıklığı, hastanın şikayetleriyle ilişkili olup olmadığı anlaşılır. Eskiden hastalar tarafından tolere edilmesi daha zor bir işlemken son teknoloji cihazlarla yapılabilirliği daha kolay hale gelmiştir.

Tedavi:

Tedavi edilmediği takdirde asitli mide içeriği yemek borusu alt ucunda tahribat yaparak kansere kadar giden durumlara yol açabilir. Öncelikle ilaç tedavisi başlanır. Buna yanıt alınması önemlidir. Kaldı ki anatomik bir bozukluk olduğu için bunun kalıcı tedavisi ancak cerrahiyle mümkündür.

Kimlere cerrahi uygulanır:

  • Özellikle gençlerde, uzun süre ilaç kullanmak istemeyen kişilerde
  • Beraberinde mide fıtığı olması durumunda,
  • Yemek borusunda kanser öncüsü lezyonların görülmesi veya bunun tedaviye dirençli olması durumunda cerrahi planlanır.

Cerrahi olarak güncel olan tedavi laparoskopik fundoplikasyon denilen onarım tekniğidir. Bu teknikle diafragmadaki mevcut açıklık onarıldıktan sonra mide üst kısmı kendi etrafında 360 veye 270 derece döndürülerek kendi üstüne dikilir. İşlemin kapalı yöntemle yapılması hem hastanede kalış süresini kısaltmakta hem de hastanın normal yaşama dönüşünü kolaylaştırmaktadır.