Endoskopi

Endoskopi ucunda kamera olan bir sistemle mide barsak sistemini incelemeye verilen genel isimdir. Bu işlemlere çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisi yapılır.

endoskopi1

Endoskopi ucunda kamera olan bir sistemle mide barsak sistemini incelemeye verilen genel isimdir. Bu işlemlere çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisi yapılır.

Üst gastrointestinal sistem endoskopisi

endoskopi2

Gastroskopi olarak da bilinen işlemde ağız içinden başlanarak yemek borusu, mide ve on iki parmak barsağının ilk 2 bölümü incelenir. Gözle direk incelemeye olanak sağlayan bu işlem sayesinde gastrit, reflü,ülser, tümör vb hastalıklara tanı koymak yada varis kanaması gibi durumlarda endoskopik olarak bu kanamayı durdurmak mümkün olur.

İşlem nasıl yapılır ?

6 saatlik açlık çoğu zaman yeterlidir. İşlem genel yada lokal anestezi ile yapılablir. İşlem sırasında gerekli görüldüğü takdirde biyopsi alınır. Alınan bu biyopsi parçası milimetrik olduğu için hata açısından ağrı vs. gibi sıkıntılara yol açmaz. Alınan parça patolojik incelemeye gönderirilir. İşlem öncesinde kan sulandırıcı ilaç alınıyorsa bunu 5 gün önceden kesmek olası kanama riskini azaltacaktır.

Riskleri nelerdir ?

İşlem sırasında özellikle 12 parmak barsağına geçişlerde zorlayıcı hareketlerden kaçınılmalıdır. Aksi takdirde delinmeye yol açabilir. Yine kanama vs gibi komplikasyonlar işlem sırasında yada sonrasında gözlenebilir. Gastroskopi yetisi olan kişilerce yapılması gereken bir işlemdir.

Alt gastrointestinal sistem endoskopisi

endoskopi3

Anüsten itibaren tüm kalın barsak ve ince barsağın son kısmının incelenmesine olanak veren kolonoskopi olarak da bilinenen işlemdir. İşlem barsağın sadece son 40-50 cm’sine yönelik yapılıyorsa buna sigmoidoskopi denir. İşlem sırasında barsak hareketliliği, divertikül denilen cepleşmeler, polip, tümör vb lezyonların varlığı araştırılır. Yine iltihabi barsak hastalığı tanısında, alt gastrointestinal sistem kanamalarında tedavide yardımcı olur.

İşlem nasıl yapılır ?

İşlem öncesinde size bir diyet verilir. 3 gün önceden başlanarak yapılan bu diyette özellikle kabuklu, posalı gıda tüketiminden kaçınılmalıdır. İşlemden bir gün önce içmeniz için ishal yapıcı ilaçlar ve işlem günü yapılmak üzere lavman recete edilir. İşleme en az 6 saat açlık ile gelmek gerekir. Genel yada lokal anestezili yapılabilir. Ancak işlem sırasında barsağa verilen havaya bağlı olarak aşırı gaz sancısı olabilir. Bu yüzden çoğunlukla hastalar tarafından genel anestezi tercih edilmektedir. Gerekli hallerde biyopsi alınır.

Riskleri nelerdir ?

En büyük ve korkulan risk barsak duvarında delinmedir. Bu sebeple zorlayıcı ve travmatize edici hareketlerden kaçınılmalıdır. Yine aynı şekilde kanama vs de izlenebilir. Kolonoskopi ehil olmayan kişilerce yapıldığında ölümcül sonuçlar doğurabilecek önemli bir işlemdir.